Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

Uusi yhteistyökumppanuus

2013, huhtikuu, 3

KSP on aloittanut yhteistyön maakunnan suurimman automaalaamon Jukka&Hytin kanssa. Yhteistyön kautta pystymme jatkossa suosittelemaan laadukasta maalaamoa, jolla on kokemusta ja osaamista soodapuhalletun pinnan maalauksesta. Jukka&Hytillä voit maalauttaa niin pienemmät, kuin suuremmatkin kappaleet.  Tutustu lisää aiheeseen linkin kautta.

“Maalaamme lähes mitä vaan järkevästi käsiteltäviä materiaaleja!” – Jukka&Hytti

Karjalan Soodapuhallus Oy on liittynyt Luotettava Kumppani -ohjelmaan. Ohjelman tarkoitus on omalta osaltaan olla kitkemässä harmaata taloutta sekä helpottaa tilaajavastuulain mukaisten raporttien hankkimista. Internetosoitteesta tilaajavastuu.fi voi kuka tahansa saada Luotettava Kumppani -raportin, joka sisältää tilaajavastuulain vaatimat tiedot.

Tilaajavastuulaki

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/06) eli niin kutsuttu tilaajavastuulaki tuli voimaan 2007. Laki velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa on hoitanut lainmukaiset velvoitteensa. Lailla pyritään harmaan talouden torjuntaan ja sen tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua sekä työehtojen noudattamista. Tilaajavastuulain noudattamista valvoo koko Suomessa Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

Lain mukaan tilaajan täytyy pyytää ja sopimuskumppanin täytyy toimittaa tilaajalle seuraavat, enintään kolme (3) kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset:

Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
Kaupparekisteriote.
Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus
Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta
Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista.
Tilaajavastuulain lakitekstin voi lukea Finlex-palvelussa. Harmaan talouden torjunta on yksi istuvan hallituksen kärkihankkeista. Tilaajavastuulain tulevista muutoksista ja muista toimenpiteistä saat lisätietoa työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.